top of page
Mujer en la playa

EMAKI

Emakumeak eta Kirola

EMAKI FOROA: Bienvenido
Unknown-1.png

EMAKI

Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako foroa da, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna bultzatzen duten kirol-politikak sustatzeko.

Es un foro impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia para activar políticas deportivas que favorecen la igualdad entre mujeres y hombres.

EMAKI FOROA: Sobre nosotros

FOROAREN GAI NAGUSIAK

TEMAS PRINCIPALES DEL FORO

SAIO GUZTIAK BILBON DAGOEN BIZKAIKO KIROL ETXEAN EGINGO DIRA
(Todas las sesiones se desarrollarán en la KIROL ETXEA de Bizkaia, en Bilbao)

Alquiler judiciales
Atleta
El estirar del gimnasta

KIROLA GOIZ BAZTERTZEAREN AURKAKO AKZIOAK

Acciones contra el abandono temprano de la práctica deportiva

BERDINTASUNARI BURUZKO PRESTAKUNTZA BEHARRAK KLUB ETA KIROL FEDERAZIOETAN

Necesidades de Formación en Igualdad en clubes y Federaciones deportivas

EMAKUMEEN KIROLA IKUSTARAZTEA

Visibilización del deporte femenino

EMAKI FOROA: Recorridos
Tenista
Mujeres en la pared de escalada
Nadadora

EMAKUMEZKOEN PARTE-HARTZEA KIROL PRESTAKUNTZA ARAUTUAN

Participación de las mujeres en formación deportiva reglada

EMAKUMEZKOEN KIROLA PROFESIONALIZATZEA

Profesionalización del deporte femenino

EMAKUMEEN PRESENTZIA KIROL-KUDEAKETAN

Presencia de mujeres en la gestión deportiva

EMAKI FOROA: Recorridos

FOROAREN INFORMAZIOA JASO GURA BADUZU

Si quieres recibir información sobre el foro

Eskerrik asko!!

EMAKI FOROA: Contacto
bottom of page